Tankstationer

Genom samordning kommer de tre största gasleverantörerna i Sverige att bygga tre tankställen med placering i Malmö, Jönköping och Stockholm.

Idag finns en tankstation i Göteborg som varit i drift sedan oktober 2010.
I Stockholm finns två tankstationer i drift med placering i Järna och Älvsjö. I Malmö öppnades första tankstationen i mitten på december 2012. I september 2013 öppnades en tankstation i Jönköping.

Projektet planerar för fler tankställen i takt med att efterfrågan och intresset ökar och redan nu finns planer för en utbyggnad med ytterligare en tankstation placerad i Örebro.

tankställen flytande metan
Projektdeltagare:
FordonsGas
AGA
E.ON
Volvo Lastvagnar
Energigas Sverige
Projektledning:
Business Region Göteborg
Medfinansiär: Tankställen samt lastbilar med placering i
Malmö, Stockholm och Jönköping
Medfinansiär:
Lastbilar med placering inom Västra Götaland
Logga in
Energimyndigheten
Västra Götalands regionens logotype